Thiết kế

Gia công kỷ yếu đẹp

gia công là 1 khâu vông với quan trọng trong việc in ấn lên ý tưởng phát hành một cuốn kỷ yếu bắt mắt.Gia công bao gồm gia công bìa và sản xuất đóng quyển hay còn gọi là sản xuất mỹ thuật.Một...